Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9728

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Mario Equerem Halili
2. Ronaldo Equerem Halili
3. Erjon Eqerem Sulejmani
4. Alban Tasim Spahiu
5. Eduart Kadri Alimehmeti
6. Vedran Niko Ajković (Hajkola)
7. Edlira Luan Duraj
8. Albana Burhan Engel (Hushi)
9. Ambra Hushi
10. Meri Alfred Doda
11. Grenita Musë Qamilji (Motina)
12. Elsa Savo Kontić (Matanoviq)
13. Migena Fatmir Gjata
14. Fotini Georgios Katsifi
15. Michail Georgios Katsifis
16. Ornaldo Mihali
17. Richard Fadil Ferati
18. Enrik Tonin Demaj
19. Arsena Salih Hoxha
20. Aaron Astrit Kryeziu
21. Klejda Lulzim Durmishllari (Shani)
22. Vanessa Mentor Durmishllari
23. Dejvi Mentor Durmishllari
24. Klodiana Petraq Petani
25. Amela Naim Cani
26. Engjellushe Isuf Del Río Fuentes (Duka)
27. Beni Muhamet Oruçai
28. Xhentina Jasin Aliu
29. Flavio Jasin Aliu
30. Elsa Baftjar Fritsche (Shehu)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 01.09.2016
Nr. i dekretit: 9728

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI