Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9526

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Çesk Ndue Markaj
2.    Vida Fran Isufaj (Markaj)
3.    Aleksandër Çesk Markaj
4.    Gabriel Çesk Markaj
5.    Prelë Çesk Markaj
6.    Emanuele Çesk Markaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 21.04.2016
Nr. i dekretit: 9526

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI