Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9425

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Anisa Fatmir Hana
2.    Laureta Yzedin Sulanaku
3.    Goran (Ilir) Ivan Gjinoviq (Ograja)
4.    Alma Vasil Boçi
5.    Albana Fatmir Merkaj (Peldszus)
6.    Zoran (Armir) Stefo Šunjević (Pranvera)
7.    Ergi Edmond Alihoxha
8.    Emirjola Agim Kashi
9.    Fatmir Nike Qokaj
10.    Dragana (Anila) Danil Živanović (Nikollaj)
11.    Suela Xhemal Streicher (Gega)
12.    Habijana Jemin Dogjoni
13.    Hektor Ernesto Kraja
14.    Edmira Sherif Volpe (Spahija)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 17.02.2016
Nr. i dekretit: 9425

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI