Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9313

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Danil Gjorgjo Ajkoviq (Hajkola)
2.    Ana Lukë Ajkoviq (Sterkaj)
3.    Edison Danil Ajkoviq (Hajkola)
4.    Darko (Ilir) Filip Popović (Popaj)
5.    Edvin Niko Popović (Popaj)
6.    Millan Marko Martinoviq (Shuto)
7.    Persa Luboja Martinoviq (Mixhoja)
8.    Sllagjana Millan Martinoviq
9.    Miodrag (Enkele) Pero Krstoviq (Nikollaj)
10.    Velimir Bogiq Zllatiçanin (Taticaj)
11.    Millanka Millosh Zllatiçanin (Malaj)
12.    Dana Zako Vuçiq (Vjeshta)
13.    Dushan Luboja Matanoviq (Mixhoja)
14.    Jelena Dushan Matanoviq
15.    Janko Vido Kontiq
16.    Jolanda Llabut Matanoviq (Cekliq)
17.    Suzana Vladimir Matanoviq
18.    Hans Shkëlqim Çela
19.    Geri Eduard Çelmeta
20.    Ada Albert Berisha (Paço)
21.    Ervin Bardhyl Roqi
22.    Alma Abedin Baboçi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 09.11.2015
Nr. i dekretit: 9313

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI