Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9294

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Sanije Hamit Myderizi
2.    Agron Pal Gjini
3.    Xhovalin Berti Dizdari
4.    Ana Berti Dizdari
5.    Christian Albert Prifti
6.    Zvezdan Leko Kërstoja
7.    Tizjana Tonin Demaj
8.    Lorenc Reshat Shahinas
9.    Miklovan Mark Gjonaj
10.    Elsaid Skender Curaj
11.    Suada Seidin Tula (Dashi)
12.    Valbona Hasan Lani (Laçej)
13.    Haziz Sali Seferi
14.    Vuke Zarija Popović (Popaj)
15.    Julka (Julijana) Bllago Popović (Malaj)
16.    Sladjana Mirko Zlatičanin
17.    Snezhana (Valbona) Ivo Matanoviq (Mikuliq)
18.    Jorgovan (Adriatik) Petko Sekuliq (Ashkja)
19.    Irena Mirko Brajović (Brajoviq)
20.    Lirjane Drago Radusinoviq (Mikuliq)
21.    Ina Piro Bica

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 30.10.2015
Nr. i dekretit: 9294

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI