Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 9226

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Hysni Jaho Hoxhallari
2.    Sadion Hysni Hoxhallari
3.    Jetmira Syle Camaj
4.    Gentian Ismail Sotiri
5.    Nikolla Spaso Ajković (Alkaj)
6.    Sllavka Niko Ajković (Dritarja)
7.    Svetlana Nikolla Ajković (Alkaj)
8.    Emanuela Qamil Bezhani (Sinani)
9.    Elton Arqile Salavaçi
10.    Klodian Telha Goxhaj
11.    Nedelko Mirko Matanoviq (Veri)
12.    Andro Ilo Stajkiq (Llazoja)
13.    Desanka Velo Zllatiçanin (Simoja)
14.    Mirosllav Mirko Zllatiçanin (Tatiçaj)
15.    Gordana Drago Ajkoviq (Marash)
16.    Vera Llazo Antić (Sekuliq)
17.    Doris Mikel Noçka
18.    Alfred Sadik Shytaj
19.    Valbona Telat Saraçi (Çiçe)
20.    Endri Timothea Aleksi
21.    Marcus Thanas Lena
22.    Klaus Kristian Arian Çitozi
23.    Ilir Gori Çuko
24.    Arnisa Vangjel Koçollari
25.    Evelina Ndrec Lleshaj
26.    Donika Pal Lleshi
27.    Doniko Gjin Lleshi
28.    Eduart Fiqiri Terziu
29.    Liri Mustafa Opri
30.    Gerti Luan Zotaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 15.09.2015
Nr. i dekretit: 9226

     PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI