Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8791

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Bashkim Sahit Rama
2.    Diana Jemin Rama (Sadrija)
3.    Ben Bashkim Rama
4.    Dimitrov Llampo Popaj
5.    Jasmina Vido Popović (Kontiq)
6.    Predrag Vladimir Popović (Popaj)
7.    Renato Zef Ndokaj
8.    Etnike Ilirian Xhydollari
9.    Etleva Qemal Hambrock (Shamku)
10.    Pirigov Savo Ajkoviq (Hajkoja)
11.    Zore Pavo Ajkoviq (Dimnaku)
12.    Dejan (Arben) Pirigov Ajkoviq (Hajkoja)
13.    Igor (Ilir) Pirigov Ajkoviq (Hajkoja)
14.    Sllagjana Pavle Ajkoviq (Popoviq)
15.    Dragan Gjorgjo Ajković
16.    Theodhor Vasil Tiko
17.    Enkeleda Vesel Gozhdari (Belaj)
18.    Ada Ismail Schulzki (Qiftja)
19.    Odeta Behxhet Hoxha
20.    Laura Teufik Milaqi
21.    Vjosjana Skender Kacanja
22.    Onisa Ilia Tanellari
23.    Danica Shako Brajović (Jakoja)
24.    Adriano Saša Janićijević
25.    Sokol Ndue Lucaj
26.    Vitore Gjergj Lucaj (Nika)
27.    Rudina Bajram Mulgeci
28.    Sulejman Isak Nuredinaj
29.    Leonora Ali Tahiri (Kalo)
30.    Kevin Shkëlqim Tahiri
31.    Luan Xhabir  Bytyçi
32.    Migena Muharrem Dashi
33.    Eris Muharrem Dashi
34.    Ilir Ymet Ymeti
35.    Valbona Napolon Mavros (Tasi)
36.    Robert Spiro Llambro
37.    Adriana Fadil Ngjelina

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 17.11.2014
Nr. dekretit: 8791    

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI