Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8392

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15, 16 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Bledar Agron Kallfa
2.    Nisida Isan Baholli
3.    Eduart Ramazan Qoku
4.    Doriana Spiro Mhilli
5.    Denis Murat Coban
6.    Lulzime Jahe Jolla
7.    Kristi Marko Xhavara
8.    Erjona Gjon Gayer (Gropçaj)
9.    Ardian Bali Xhema
10.    Shirli Themistokli Polena
11.    Adon Ardian Xhema
12.    Klaudia Mustafa Opri
13.    Daniela Mustafa Opri
14.    Vanina Vasil Kureta
15.    Iva Astrit Ikonomi (Hasanaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 18.11.2013
Nr. dekretit: 8392   

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI