Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8082

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Roza Zef Dierl (Bushi)
2.    Xhulio Skënder Haçkaj
3.    Elsa Fatos Wolf (Qafmolla)
4.    Kian Tasim Rami
5.    Alma Lec Mrruku
6.    Irakli Kristo Karvella
7.    Eduard Marka Prenga
8.    Argita Muharrem Plotzki (Kukaj)
9.    Emiliano Meto Emini
10.    Aida Nail Cama
11.    Jona (Yona) Abraham Bimi
12.    Rovena Ramazan Nina-Çaushi (Nina)
13.    Stela Sefer Lusha (Mëneri)
14.    Bledar Ferdinand Terziu
15.    Shpresa Skënder Belghache (Hackaj)
16.    Deni Arjan Bebi
17.    Alma Basri Hörnschemeyer (Buzhiqi)
18.    Albano Meidin Braçaj (Bracaj)
19.    Veronika Myrdar Bosse (Alikaj)
20.    Astrit Osman Hysaj
21.    Alexander Astrit Hysaj
22.    Arjola Abdyl Xhaja

Neni 2

 
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.04.2013
Nr. dekretit: 8082

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI