Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7966

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Ermelinda Ndoc Kitowski (Shllaku)
2.    Gentjan Shyqyri Kryeziu
3.    Valdete Rifat Wendschuh (Ymeri)
4.    Eglantina Kujtim Xhamaqi (Durro)
5.    Artenida Hasan Schneider (Shingjini)
6.    Gentjan Zenel Shima
7.    Anila Jak Hildebrand (Jaku)
8.    Alketa Tahir Abazaj
9.    Claudia Kujtim Murati
10.    Georgios Ketjou Abazaj
11.    Bardhe Ismail Froß (Vokshi)
12.    Gabriel Tanush Pietzka
13.    Samanta Kujtim Aga
14.    Entela Ferit Jonuzi
15.    Astrit Idajet Saliaj
16.    Evisi Muhamet Bala
17.    Etleva Riza Schermin (Hasa)
18.    Marsida Sokrat Daka
19.    Erton Ferid Kurti
20.    Elisa Sokrat Daka
21.    Klaudeta Emri Lala (Çakrri)
22.    Xhuljeta Faik Gjinia (Halili)
23.    Mimoza Hasan Avdija (Godina)
24.    Bashkim Avdi Avdija
25.    Sibeta Burhan Çanga
26.    Monika Jani Knoll (Çomo)
27.    Ganimete Xhevit Distelhut (Molla)
28.    Servjola Fatos Beqiraj
29.    Oreada Hetem Bidaj
30.    Maria (Adelina) Sotir Kola
31.    Saimir Nazif Luca
32.    Alban Lame Luzi
33.    Adela Skender Pitani
34.    Korozana Ilir Çelaj
35.    Lulzim Hazis Fejzulla

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 28.02.2013
Nr. dekretit: 7966

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI