Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13714

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 e 20, dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Sonila Robert Kurz (Brahimi)
2. Jani Spiro Radomi
3. Valbona Shkëlqim Hecht (Shehaj)
4. Diloreta Paloke Kaçurri
5. Arta Palok Lulashi
6. Silvia Fatmir Bejdo
7. Klaudia Pëllumb Lundra
8. Jonula Vasil Biri
9. Dese Gjorgjo Çekaj (Doniku)
10. Nerdi Krenar Skënderi
11. Olgert Yllson Guçe
12. Victoria Olgert Guçe
13. Gloria Olgert Guçe
14. Etleva Fehmi Baçi ( Ngota)
15. Klevis Vojo Progri
16. Ndue Sokol Ramaj
17. Frinks Koli Devole
18. Luka Frinks Devole
19. Jona Frinks Devole
20. Luljeta Rustem Masha
21. Keisi Adrian Dashi
22. Julita Nikolla Prenga
23. Olta Rexhep Troqe (Troque)
24. Orhan Bajram Meraja
25. Elis Hysmet Seferi
26. Dorentina Mevlut Meraja (Hoxha)
27. Eduardo Orhan Meraja
28. Gionatal Orhan Meraja
29. Eftila Edmond Stoja
30. Luçiana Servet Gravani (Haliti)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 21.06.2022
Nr. i dekretit: 13714

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META