Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 13505

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 13, 14 e 20, dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Dorina Abaz Dedgjoni
2. Shila Shyqyri Duka
3. Valbona Enver Dibra
4. Margarita Kol Leka (Bica)
5. Ilma Ibrahim Leka
6. Brian Ibrahim Leka
7. Dajana Agur Myzeqari (Çobo)
8. Ernest Mihal Leka (Huith)
9. Ermal Ferit Çarçiu
10. Veramite Ramadan Murati (Disha)
11. Arber Vangjel Gjoka
12. Edlira Vasil Gjoka (Xhaferaj)
13. Arion Arber Gjoka
14. Alban Arber Gjoka
15. Arion Elton Heqimaj
16. Naxhije Mersin Gjergji (Berberi)
17. Juljana Theores Emberger (Gjoni)
18. Blerta Agron Rreshka (Myftari)
19. Dejan Miter Rajçeviç
20. Anjeza Petrit Lleshi
21. Eleni Sotir Qirjo
22. Andi Artan Papajani
23. Charlotte Andi Papajani
24. Klodjana Halim Sahiti
25. Selvie Ndue Berisha (Ndoci)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Tiranë, më 10.03.2022
Nr. i dekretit: 13505

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META