Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11280

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Tihomir Niko Nikollaj
2. Eglantina Ramiz Gashi (Hakrama)
3. Ferik Sadik Shahini
4. Keti Ilir Katundi
5. Suela Shevqet Elbasani (Çereçi)
6. Besnik Ibrahim Elbasani
7. Entela Kujtim Demishaga (Shera)
8. Mirko Gligo Brajoviq
9. Amelina Andrea Trasha
10. David Agron Dibra
11. Iris Bardhyl Larushku
12. Nelda Koço Simmrow (Dhami)
13. Denis Avni Mushi
14. Adelina Ramazan Uruçi
15. Bilbil Ahmet Muja
16. Klajd Besnik Kaceli
17. Sokol Agron Lamaj
18. Teuta Xhavid Kormaku
19. Rigerta Bardhyl Bregu
20. Ina Arben Haxhiaj
21. Keneda Çerçiz Bajo
22. Betina Jusuf Puka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 16.09.2019
Nr. i dekretit: 11280

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META