Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11252

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Adela Myslym Demetja
2. Migena Fiqiri Ramaliu (Gjoka)
3. Armanda Xhemali Murati
4. Viola Altin Duduci
5. Armand Ramazan Meta
6. Ervisa Lek Ndreu
7. Erdisa Tonin Dida
8. Brunilda Petrit Unruh (Haxhi)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 07.08.2019
Nr. i dekretit: 11252

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META