Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11210

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Glejdi Zenun Kullafi
2. Matina Agron Hyka
3. Dardan Hazir Fejza
4. Dejan Drago Goroviq (Vjeshta)
5. Spahe Mustaf Bardhoshi (Cufaj)
6. Ana (Ona) Ranko Ceklić (Zlatičanin/Kerstoja)
7. Danijela (Danjela) Milutin Matanoviq (Matanović)
8. Kosara Stojan Zlatičanin
9. Milka Andro Goroviq (Ajkoviq/Vjeshta)
10. Laura Thoma Hotova
11. Artemilda Niazi Ziegeler (Laze)
12. Emirjon Ilmi Metollari
13. Enjon Emirjon Metollari
14. Marta Sinan Lacaj (Islamaj)
15. Sasha (Sasho) Sllobodan Raiçeviq
16. Muhammad Majdi Denis Llagami
17. Andi Roland Bimo

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 27.06.2019
Nr. i dekretit: 11210

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META