Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11162

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Zdravko (Ardian) Nikoll Sekuliq (Pambuku)
2. Dajana Trajko Krstović
3. Ilda (Klotilda) Bajo Matanoviq (Krstovic)
4. Arian Daut Ymeri
5. Nertila Zyko Atia
6. Angelo Vasil Hommel
7. Eliona Thanas Kühn (Gjika)
8. Petrit Gjon Dedaj
9. Florion Hasan Kapoli
10. Flutur Kadri Sahiti (Muça)
11. Bruno Javer Koçiu
12. Marenglen Jak Simoni
13. Stefan Gjon Stefa
14. Jonilda Kolë Blume (Bardheci)
15. Alban Shpetim Hyka
16. Ermal Mynyr Roshi
17. Valmira Nazif Shahu
18. Glauk Altin Bila
19. Enkeleda Bashkim Gërbi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 05.04.2019
Nr. i dekretit: 11162

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META