Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 11134

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Agim Ded Prroni
2. Albana Tahir Cinguri
3. Artan Njac Jaku
4. Emiljano Abdulla Meta
5. Florenc Abdulla Meta
6. Blerina Pilo Jaku (Marku)
7. Romina Mehmet Felahi
8. Vilson Zeni Pema
9. Mateo Nikollaq Lena
10. Erando Izmir Jubica
11. Agron Zyhdi Dibra
12. Masar Luan Goga
13. Jetmira Ded Goga (Rrjolli)
14. Rustem Aqif Bala
15. Mira Beshir Bala (Albrahimi)
16. Kelvin Rustem Bala
17. Hasan Rud Duka
18. Hajrije Ahmet Duka (Kodheli)
19. Gentjana Sotiraq Haarmann (Abeshi)
20. Zamira Sut Shala (Zelaj)
21. Juliana Jovan Popi Dimoska (Popi)
22. Marko Vladko Dimoski
23. Aida Preng Stanojovska (Arapi)
24. Vjollca Gjergji Kaceli (Mino)
25. Selman Imerr Gjuci
26. Ledion Maksim Ziu
27. Alfred Todi Dhima
28. Felix Alfred Alfred Dhima
29. Flamur Qemajl Maliqi
30. Katerina Kristofor Cenko (Karaja)
31. Manuela Gëzim Hahn (Pajaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 04.03.2019
Nr. i dekretit: 11134

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META