Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10985

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Anisa Gori Stefi
2. Sllobodanka (Shllobodankë) Arso Gjinović (Nikollaj/Gjinoviq)
3. Radenka Vuko Đuretić (Savo)
4. Nevina Vangjel Rojda
5. Sllagjana (Sllagjanka) Marko Krstović (Nikolla)
6. Darko (Bledar) Niko Krstović (Nikollaj)
7. Mira (Mirjeta) Petko Brajoviq (Kontiq)
8. Snezhana (Snezhanë) Gjorgjo Brajović (Jugu/Vuçiq)
9. Anjeza Veip Selimaj (Asimetaj)
10. Dejan (Jetmir) Spiro Krstoviq (Nikollaj)
11. Ambra Petar Gjinoviq
12. Alketa Haxhi Qalliu
13. Vesko (Ervin) Vido Vukčević (Malaj)
14. Drazhen Bllago Gjinoviq
15. Spaso Arso Zlatičanin (Kerstoja)
16. Fuat Sulejman Sulo
17. Elda Besnik Puka (Kollciu/Kollçiu)
18. Lozana Zalo Schaefer/Schäfer (Jesku)
19. Thalia Candy Heiko Hartmut Schaefer/Schäfer
20. Helidon Pasho Selimllari
21. Marjana Beqo Myrtollari (Hida)
22. Bledar Nazmi Filaj
23. Sokol Namik Filaj
24. Arbions Sokol Filaj
25. Elvira Kimet Filaj (Merdari)
26. Orkida Pavllo Soccio (Nasi)
27. Armand Lulzim Metohu
28. Alberta Ramazan Zeqaj (Sheshi)
29. Ramona Zeqaj
30. Gentian Sokrat Marku
31. Elona Reshat Kupina (Rama)
32. Entela Gëzim Lata
33. Silvana Mihallaq Avale
34. Marsid Gaspër Mirushi
35. Pranvera Isuf Stallmann (Velaj)
36. Lorena Naim Hasa

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 04.12.2018
Nr. i dekretit: 10985

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META