Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10984

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10984

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Melissa Jahjush Rama (Kupina)
2. Albert Jan Prifti
3. Maria Albert Prifti
4. Shpresa Zoi Prifti (Toli)
5. Sajad Behar Sadik
6. Ervin Ferzi Hoxhallari
7. Valmira Rifat Murosky (Rama)
8. Klodian Qazim Hoxha
9. Ilirjan Ramis Arbri
10. Erlin Ilirjan Arbri
11. Jona Ilirjan Arbri
12. Zorica Velo Matanoviq (Kontiq)
13. Milko Urosh Krstović
14. Andi Vasillaq Tego
15. Shqipe Muhamet Maikler (Hada)
16. Mateos Dashamir Neviri
17. Merita Sulo Deskaj (Shpuza)
18. Erjola Guri Grori (Goxha)
19. Arel Arian Hetaj
20. Giselda Rexhep Elezaj
21. Dritan Miti Muçaraku
22. Fatbardha Miftar Gabraj (Nezaj)
23. Brikena Mahil Lalazi (Telharaj)
24. Selida Sezai Dani
25. Fabian Stavri Buli
26. Fatmir Faik Boja
27. Delina Novruz (Novrus) Binaj
28. Agustin Ali Cani
29. Besa Fatos Jazxhi
30. Noel Martin Bejleri
31. Eni Çlirim Huta

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 27.11.2018
Nr. i dekretit: 10984

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META