Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10645

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Desdemona Kujtim Çepele
2. Klaus Vasil Biri
3. Arkelon Qerim Hita
4. Amarilda Yzeir Dhanda (Allaraj)
5. Klajvert Anton Gjera
6. Sokol Çlirim Miller (Osmani)
7. Bresida Xhemali (Isa) Mebelli (Gjura)
8. Ajtanka Kristaq Heinzer (Bërxholi)
9. Xhezo Ardian Veshi
10. Tenald Naim Zaçe (Zace)
11. Ardit Bexhet Haxhiaj
12. Maniola Vangjel Kiechle (Mile)
13. Chris Johannes Xhovan Çohadari
14. Enida Muhamet Kapllani
15. Stela Dhimitraq Moçka
16. Eriselda Thoma Gallo

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 14.11.2017
Nr. i dekretit: 10645

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META