Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10319

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Majlinda Hadi Baraku (Shllaku)
2. Ardi Doni Leka
3. Spiro Doni Leka
4. Zyrafete Hysen Doçi (Sallahu)
5. Brunilda Shyqyri Krasniqi (Vrami)
6. Lira Spiro Lulani
7. Marsejeza Fatmir Mendlewitsch (Sulaj)
8. Brunilda Vehap Polito (Shabani)
9. Sonja Gëzim Dyrnjaja (Osmani)
10. Albana Xhemal Shehu
11. Valentina Refit Xhindi (Laçaj/Lacaj)
12. Anna Katrin Krenar Xhindi
13. Dritan Nikollaq Prifti
14. Ert Fuat Kalanxhi
15. Tedi Andrea Panozaqi
16. Fatjona Luan Muça
17. Bena Ylli Mero
18. Eduart Hetem Qemalli
19. Genci Faik Rrapaj
20. Erzen Petrit Hyko
21. Mergim Selajdin Mustafa

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 18.05.2017
Nr. i dekretit: 10319

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI