Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9987

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Hülya Mahmut Ertaş
2. Vito Bruno Giustino Fiorentino
3. Yusuf Isa Atli
4. Soner Hasan Can
5. Ahmet Safi Murtaza Kayhan
6. Qemajl Shefki Aliu
7. Shkëlzen Shaqir Maliqi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 25.01.2017
Nr. i dekretit: 9987

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI