Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9568

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Sedat Erol Şimşek
2.    Emre Naci Sertel
3.    Violetta Valerij Lekaj (Volkova)
4.    Mehmet Durmuş Ali Gül
5.    Ayşe Ali Gül (Gürbüz)
6.    Ismail Erdem Mehmet Gül
7.    Ahmet Mehmet Yildizoğlu
8.    Hüseyin Raşit Kaya
9.    Georgios Charalambos Blekas
10.    Shpresa Ejup Latifaj (Krasniqi)
11.    Muammer Şaban Efiloğlu
12.    Njomza Haki Ulaj (Berisha)
13.    Ӧmer Sabri Kosovali
14.    Fausto Rino Carlo Sbolli
15.    Giuseppe Rino Carlo Sbolli
16.    Salih Mustafa Beşen
17.    Hatice Mehmet Gök (Saribaş)
18.    Asije Rahman Rahmani
19.    Shaban Daut Haxhoviti
20.    Giulio Francesco Valente
21.    Annina Giuseppe Iellimo
22.    Dilaver Muzaffer Baydi
23.    Yüksel Osman Atasoy (Açikgöz)
24.    Hamdy Abdelsayed Abouhassan
25.    Ismail Satilmiş Kirci
26.    Hakan Mehmet Şükrü Kaçar
27.    Dilara Hakan Kaçar
28.    Domingen Mark Bibaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 04.05.2016
Nr. i dekretit: 9568

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI