Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9470

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme dhe Ministrit të Arsimit dhe Sportit,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Korab Mehdi Gjakova
2.    Arbana Abdylbaki Kadriu (Bajrami)
3.    Alia Adnan Wahhoud
4.    Hajzer Osman Mulaj
5.    Ogadinma James Christian Ayiam Osuji
6.    Ӧmür Ismail Uyurca
7.    Gazmore Gazmend Bardhi Morina (Bardhi)
8.    Rüveyda Zeki Shahini (Gökmen)
9.    Eyüp Sinan Orhan Tekin
10.    Hakan Ali Soylu
11.    Beyza Hakan Soylu
12.    Metin Kerim Tuncel
13.    Shefkije Alija Robaj (Gashi)
14.    Julia (Julija) Viktor Shimanskaya (Shimanskaja)
15.    Elmaze Zymer Nura
16.    Gianny Jailton Neves Nelaj (Rodrigues Dantas)
17.    Nihan Hasan Koç (Aydin)
18.    Tereze Gjon Prekaj
19.    Xhejverie Sylejman Gjonbalaj (Hashani)
20.    Jasir Fadil Asani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 18.03.2016
Nr. i dekretit: 9470

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI