Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 9164

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1


U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Shukri Ajet Maxhuni
2.    Şuayip Elmas Coşkun
3.    Arben Sali Kelmendi
4.    Zana Ismet Beja (Efendija)
5.    Anna Gio Poggi
6.    Artan Hamit Berisha
7.    Selim Bedirhan Sevgen
8.    Shukri Kadri Smajli
9.    Ertan Rashid Aqifi
10.    Olga Aleksandr Mansaku (Bajdakova)
11.    Florim Refik Saliji
12.    Khetam Khaled Xhelo (Al Mohamad)
13.    Halil Mehmet Doğru
14.    Luljeta Rrahim Demushi (Murseli)
15.    Fejzullah Dibran Hoti
16.    Shyhrete Muharrem Hatija (Ibraj)
17.    Anastasia (Anastasija) Ivan Zakoretskaya (Zakorjeckaja)
18.    Hajrije Faik Ismaili (Zulbeari)
19.    Naxhije Imer Ismaili (Beadini)
20.    Anna Valerij Yunitsyna (Junicina)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 10.07.2015
Nr. i dekretit: 9164               

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    

                            BUJAR NISHANI