Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8976

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Krystyna Monika Grzegorz Wierzbowicz
2.    Fisnik Emin Rizvanolli
3.    Moustafa Anwar Abdou El Fetah Gowhar
4.    Gazmend Mesut Hakiki
5.    Murat Abdulgafur Balikçi
6.    Leyla Mahmut Balikçi
7.    Mahmut Murat Balikçi
8.    Abdulgafur Murat Murat Balikçi
9.    Vranakont Besim Mustafa
10.    Aytekin Haci Ahmet Evmez
11.    Özgül Muzaffer Evmez (Dalar)
12.    Enes Aytekin Evmez
13.    Özay Buğra Aytekin Evmez
14.    Mehmet Mustafa Demirbilek
15.    Aliye Haci Demirbilek (Karakaş)
16.    Luan Fazli Ahmeti (Jashari)
17.    Zana Musa Ponari (Dragaj)
18.    Mustafa Mehmet Suat Demir
19.    Abraham Christopher Alechenu
20.    Isaac Oche Abraham Alechenu
21.    Raif Ymer Çavolli
22.    Yilmaz Yusuf Ulusoy
23.    Damla Faik Sinan Guden (Çaçur)
24.    Ajina Enver Usha (Agoviç)
25.    Milaim Haki Ukzmalje
26.    Ömer Sadullah Koyun
27.    Valbone Halil Elshani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 13.02.2015
Nr. dekreti: 8976    

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
             BUJAR NISHANI