Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8513

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Gjyste Marijan Dashi
2.    Latif Abdulah Abdulahi
3.    Fatma Ruşen Aga (Duman)
4.    Sofia Odhiseas Shima (Nika)
5.    Lukë Martin Tahiri
6.    Halit Murat Bajraktaraj
7.    Merita Adem Jusufi (Sejdiu)
8.    Mahmut Cem Ali Ihsan Çenkoğlu
9.    Agron Muhamed Podrimaj

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 06.03.2014
Nr. dekretit: 8513

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
        BUJAR NISHANI