Aplikim për Shtetësi

Të nderuar qytetarë,

 

Për fillimin e procedurave për fitimin, rifitimin dhe heqjen e shtetësisë shqiptare, ju lutemi dërgoni një kërkesë, me postë, në Institucionin e Presidentit të Republikës, në adresën:

“Bulevardi Dëshmorët e Kombit”.

 

Zyra perkatëse do ju kthejë përgjigje lidhur me vijimësinë e procedurave.