Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Application for Citizenship

Law on Citizenship (pdf)