Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7964

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe 93 të Kushtetutës,  si dhe neneve 9, 10 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Seyfettin Hakki Çalişkan
2.    Halil Mehmet Sarişoğlu
3.    Lucia Ion Zeza (Diacenco)
4.    Anna Marie George William Sturm
5.    Antonio Mario Urbinati
6.    Musa Isuf Hoxha
7.    Vera Gomali Ramaj (Dimitriu)
8.    Kenan Hikmet Çakmak
9.    Ilir Zekë Ukaj
10.    Suat Nazim Serbest
11.    Yağmur Suat Serbest
12.    Ecem Suat Serbest

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 27.02.2013
Nr. dekretit: 7964

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI