Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7893

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Mimoza Safet Bajraktari
2.    Romir Ilir Kavaja
3.    Armir Arben Shapllo
4.    Albana Marsi Tahiraj (Gremi)
5.    Claudia Agim Tahiraj
6.    Denisa Agim Tahiraj
7.    Vasiliki Georgios Katsifi
8.    Sirjus Kujtim Iljazi
9.    Alban Resmi Bregasi
10.    Adrian Ahmet Shabani
11.    Saimir Rustem Kortoçi (Kortoci)
12.    Bernard Viktor Gjokthomi
13.    Esmeralda Muharrem Benz (Kurti)
14.    Holta Fatos Dürschmid (Plaku)
15.    Arlind Luan Muçaku
16.    Mirela Tom Kuhn (Curri)
17.    Nasho Edmond Pinguli
18.    Durim Murat Bani
19.    Ekleva Mitat Bani (Mebelli)
20.    Klea Pellumb Shuli
21.    Michael Esat Gega
22.    Nevila Mukadez Asovič (Ramja)
23.    Valbona Petrit Okoro (Çollaku)
24.    Vjollca Skënder Haçkaj (Hackaj)
25.    Enida Fiqri Ramasaço (Reçi)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 27.12.2012
Nr. dekretit: 7893

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI