Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10666

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Anisa Qamil Kurtaj
2. Sokol Vasil Kaçani
3. Gazmend Marash Vuktilaj
4. Marinela Gazmend Vuktilaj
5. Leonard Gazmend Vuktilaj
6. Marjana Mark Doda (Doda Prenga)
7. Aries Gëzim Hysa
8. Gevin Gëzim Hysa
9. Vangjel Petraq Xeka
10. Orjola Fatmir Xeka (Beshi)
11. Aleks Vangjel Xeka
12. Johan Vangjel Xeka
13. Velimir Vojo Popović
14. Pamisa Përparim Merkaj
15. Mario Mark Lëqejza
16. Izabela Hamdi Zenelaj (Ramaj)
17. Laureta Petraq Xhaferaj (Devija)
18. Hajdar Pëllumb Mema
19. Dennis Pëllumb Mema
20. Ded Martin Gjoli

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 30.11.2017
Nr. i dekretit: 10666

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META