Programi i transparencës

Programi i transparencës


Lidhja Nr. 1-Transparenca

Lidhja Nr. 2-Rregjistri

Lidhja Nr. 3-Kërkesë për informacion

Tabela përmbledhëse e programit të trancparencës së Institucionit të Presidentit


Znj. Margarita Hoxhalli – Kordinatore për të Drejtën e Informimit në Institucionin e Presidentit të Republikës

Email:       margarita.hoxhalli@president.al, mhoxhalli@yahoo.com

Tel:          +355 2389 874

Adresa:     Blv ” Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri

Orari:        E Hënë – E Premte  08:00 – 16:00