Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)

Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar Viti 2021 (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)

Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar Viti 2022-2023 (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve Janar 2024- Dhjetor 2024 (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)