Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10039

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1. Pullumb Selim Shtishi

2. Rado Simon Vuçiq (Nika)

3. Stojan Marko Šunjević (Pranvera)

4. Gëzim Kujtim Muharemi

5. Eriola Riza Pregja

6. Suela Daut Andernach (Hysa)

7. Jurgen Trajko Krstović (Nikollaj)

8. Arjeta Sami Canja

9. Armando Kolë Shytani

10. Blerim Laver Hyseni

11. Patricia Besnik Aliaj

12. Ilir Sulejman Kola

13. Albana Musa Kola (Qoli)

14. Henri Ilir Kola

15. Aldi Shkëlqim Alimuçaj

16. Shqipe Haki Schröder (Shala)

17. Edmond Hasan Meta

18. Fellenxa Tefik Tusha (Shira)

19. Dejan Zharko Sekulić

20. Armand Dhimitër Shegaj

21. Besforta Halil Furriku

22. Marjana Sllabodan Vuçiq (Belja)

23. Shkëlqim Xhavit Kalaja

24. Patrick Fari Xhediku

25. Fabio Besnik Hani

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Tiranë, më 27.02.2017

Nr. i dekretit: 10039

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI