Presidenti i Republikës së Shqipërisë

1.1 scaled

Foto Galeria, Galeria

Zhvillohet në Institucionin e Presidentit aktiviteti “Gruaja – shpirti i thesareve tona etnografike”