Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Mesazhe

Mesazhi i Presidentit në Ditën Botërore për Lirinë e Shtypit

Në Ditën Botërore për Lirinë e Shtypit me një grup gazetarësh të rinj në Shqipëri.

Media në një shoqëri demokratike formon opinionin publik, ka një rol të pazëvendësueshëm në informimin e saktë të shoqërisë, në misionin e saj për të shprehur të vërtetat në mënyrë të paanshme e transparente.

Asnjë media, apo punonjës i saj nuk duhet të ndiehet e shantazhuar apo e kërcënuar për shkak të kryerjes së këtij misioni.

Bashkëbisedimi i frytshëm mbi realitetin mediatik, lirinë e shtypit, censurën dhe vetëcensurën, organizimet e munguara sindikale të punonjësve të medias japin shpresë se me gazetarë të lirë e profesionistë do të kemi një media më cilësore.