Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 30/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 30/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 31/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 31/2024

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 147

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 147

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 146

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 146

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 145

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 145

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 144

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 144

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 32/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 32/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 25/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 25/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

Ms. Enkeleda Mërkuri, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Romania, resident, by decree of President Begaj, is also appointed to the office of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Moldova, non-resident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR EMËRIM...

Read More Ms. Enkeleda Mërkuri, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Romania, resident, by decree of President Begaj, is also appointed to the office of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Moldova, non-resident

Akte Ligjore, Archive, Decrees

Ms. Inid Milo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Bulgaria, resident, as well as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Moldova, non-resident, by decree of President Begaj, is released only from the duties of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Moldova, non-resident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LIRIM...

Read More Ms. Inid Milo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Bulgaria, resident, as well as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Moldova, non-resident, by decree of President Begaj, is released only from the duties of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Moldova, non-resident

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the release from the duties of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Croatia, resident, as well as from the duties of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to Bosnia and Herzegovina, non-resident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LIRIM...

Read More President Begaj decrees the release from the duties of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Croatia, resident, as well as from the duties of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to Bosnia and Herzegovina, non-resident

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the release from the duties of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the People’s Republic of China, resident, as well as from the duties of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the People’s Republic of Bangladesh, the Democratic People’s Republic of Korea, the Socialist Republic of Vietnam, in Mongolia and the Kingdom of Thailand, non-resident

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LIRIM...

Read More President Begaj decrees the release from the duties of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the People’s Republic of China, resident, as well as from the duties of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the People’s Republic of Bangladesh, the Democratic People’s Republic of Korea, the Socialist Republic of Vietnam, in Mongolia and the Kingdom of Thailand, non-resident