Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 182

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 182

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 45/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 45/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 43/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 43/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 42/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 42/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 48/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 48/2024

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 170

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 170

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 169

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 169

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 38/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 38/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 36/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 36/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 39/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 39/2024

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 37/2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR SHPALLJE...

Read More President Begaj decrees the proclamation of law no. 37/2024

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 164

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Read More Decree for allowing the renunciation of citizenship no. 164