Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 30/2024

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1, dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 30/2024, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 93/2015, “Për turizmin”, i ndryshuar””.

 

 

Dekret nr. 154

Tiranë, më 17.4.2024

 

 

BAJRAM BEGAJ