Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 73/2022

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI  

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J :  

Shpalljen e ligjit nr. 73/2022, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese, të marrëveshjes Istisna’a dhe të marrëveshjes ndryshuese, të marrëveshjes së Agjencisë Istisna’a, ndërmjet Këshillit të    Ministrave të Republikës së Shqipërisë  dhe Bankës Islamike për Zhvillim, për ndërtimin e segmentit Qukës – Qafë Plloçë, si pjesë e korridorit rrugor Tiranë – Korçë, ratifikuar me ligjin nr. 128/2013”.

 

Dekret nr. 13875

 Tiranë, më 7.12.2022

BAJRAM BEGAJ