Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 68/2022

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 68/2022 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën mbi Organizatën Ndërkombëtare për Ndihmat Detare në Lundrim”.

Dekret nr. 13857
Tiranë, më 6.10.2022

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ