Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the proclamation of law no. 38/2023

 

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D E K R E T O J:

Shpalljen e ligjit nr. 38/2023, “Për një ndryshim në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”” të ndryshuar.

 

 

Dekret nr. 86

Tiranë, më  23.6.2023

 

BAJRAM BEGAJ