Presidenti i Republikës së Shqipërisë

logo e institucionit Presidenti

Akte Ligjore, Archive, Decrees

President Begaj decrees the dismissal of the Minister of State for Service Standards

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T 

PËR SHKARKIM MINISTRI 

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1

Zonja Milva Ekonomi, Ministër i Shtetit për Standardet e Shërbimeve, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

  

Dekret nr. 198

Tiranë, më 9.9.2023

 

BAJRAM BEGAJ