Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of albanian citizenship no. 66

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE 

Në mbështetje të nenit 92, shkronjës “c”, nenit 93 të Kushtetutës, nenit 13, nenit 14, si dhe nenit 20 e në vijim të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë” me propozim të Ministrisë së Brendshme,

D E K R E T O J:

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

 1. Fioreta Hysen Ismailaj (Brati)
 2. Albina Nexhat Krasniqi
 3. Alvia Albert Dervishaj
 4. Kristi Josif Lubonja
 5. Flavia Gëzim Schulz (Talelli/Hoshafi)
 6. Jonila Daut Biçi (Quku)
 7. Klejvis Tahir Biçi
 8. Leonard Tahir Biçi
 9. Geraldo Ilirjan Mulita
 10. Enerida Mehmet Shahini
 11. Ferdinand Qazim Ruçi
 12. Jonatan Ferdinand Ruçi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Dekret nr. 66 

Tiranë, më 04.05.2023               

BAJRAM BEGAJ