Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Citizenship

Decree for allowing the renunciation of albanian citizenship no. 13883

Stema per dekretet e sakte e1695990338155

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

 

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 13, nenit 14, nenit 20 dhe në vijim, të ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”, me propozimin e Ministrisë së Brendshme,

  D E K R E T O J: 

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare, me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

 

 1. Besmir Petrit Dema
 2. Zamira Feleq Dushku (Goga)
 3. Përparim Ismail Balla
 4. Odisea Përparim Balla
 5. Litva Përparim Balla
 6. Ilirjan Anesti Lena
 7. Ernesto Ilirjan Lena
 8. Kevin Ilirjan Lena
 9. Rovena Kristo Scholz (Mançe)
 10. Rahman Mensur Kallaverja
 11. Ema Rahman Kallaverja
 12. Anda Skënder Kallaverja (Mustafaj)
 13. Arjela Idris Duro
 14. Ermond Argjend Kacanja
 15. Renata Xhavit Myrta
 16. Marsela Jani Argjir
 17. Altin Ahmet Nani
 18. Loredana Spartak Lajthia
 19. Klajdi Steljano Neni
 20. Anna Maria Klajdi Neni
 21. Jonit Shaqir Doraku
 22. Elona Qerim Vrioni
 23. Loreta Besim Gjestila
 24. Erjon Agron Çela
 25. Aurel Yrmet Belortaja
 26. Sofokli Polikron Xhavara
 27. Paulin Marash Lleshaj
 28. Monika Pandeli Krekas
 29. Nertila Myfit Korçari
 30. Bleandia Enver Sallahu
 31. Sindi Blerdi Shkodrani
 32. Sonila Vasillaq Belortaja (Kita)
 33. Panoela Aleko Zoga
 34. Branimir Risto Sekuliq (Ashkja)
 35. Fëler Armel Veshaj
 36. Gent Hydai Myftiu
 37. Albert Hajri Begu
 38. Selena Albert Begu
 39. Maria Keisi Tom Vukëlaj
 40. Enxhi Agim Thaçi (Hoxha)
 41. Valentina Lodovik Mirashaj
 42. Iva Gëzim Demko
 43. Valentina Gojko Kontiq

  Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Dekret Nr. 13883    

Tiranë, më 19.12.2022                              

BAJRAM BEGAJ