Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

Ms. Mimoza Halimi, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Poland, resident, as well as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, and the Republic of Ukraine , non-resident, by decree of President Begaj, is released only from the duties of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Ukraine, non-resident

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR

PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 26, pika 2 të ligjit nr. 23/2015, “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1

Zonja Mimoza Halimi, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Polonisë, rezident, si dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Estonisë, në Republikën e Letonisë, në Republikën e Lituanisë, dhe në Republikën e Ukrainës, jo rezident, lirohet nga detyra e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Ukrainës, jo rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

 

Dekret nr. 210

Tiranë, më 3.6.2024

 

PRESIDENT I REPUBLIKËS

BAJRAM BEGAJ