Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

Ms. Inid Milo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Bulgaria, resident, as well as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Moldova, non-resident, by decree of President Begaj, is released only from the duties of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Moldova, non-resident

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 26, pika 2 të ligjit nr. 23/2015, “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1

Zonja Inid Milo, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Bullgarisë, rezident, si dhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident, lirohet nga detyra e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

 

Dekret nr. 144

Tiranë, më 12.4.2024

                                     

BAJRAM BEGAJ