Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Ligjore, Archive, Decrees

Ms. Enkeleda Mërkuri, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Romania, resident, by decree of President Begaj, is also appointed to the office of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Albania to the Republic of Moldova, non-resident

Stema per dekretet e sakte e1695984479812

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

PRESIDENTI

D E K R E T

PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 26, pika 2 të ligjit nr. 23/2015, “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Kryeministrit,

D E K R E T O J:

Neni 1

Zonja Enkeleda Mërkuri, Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Rumanisë, rezident, emërohet edhe Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në Republikën e Moldavisë, jo rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

Dekret nr. 145

Tiranë, më 12.4.2024

                       

BAJRAM BEGAJ