Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Presidentja Hungareze 7 scaled

Photo Gallery, Gallery, Photo Gallery

Statement by the President of the Republic of Albania, H.E.Mr. Bajram Begaj